Εγγραφή στο e-class του μαθήματος «Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική»