Εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ"

Σχετικά με την εκπόνηση εργασίας στο μάθημα "Περιφερειακή ανάπτυξη και διαρθρωτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης", θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα γίνονται δεκτές προτάσεις για θέμα εργασίας μέχρι την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020. Για οδηγίες παρακαλώ να συμβουλευτείτε το Syllabus του μαθήματος που έχει αναρτηθεί στο e-class. Όσοι επιθυμούν να κάνουν εργασία επικοινωνούν με τη διδάσκουσα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προκειμένου να συζητήσουν και να οριστικοποιήσουν το θέμα της εργασίας πριν ξεκινήσουν. 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2020.

Η διδάσκουσα,

Ασημίνα Χριστοφόρου