'Εναρξη διαλέξεων μαθήματος "Οικονομετρία Ι"

Η 1η διάλεξη στο μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι (3ο εξάμηνο) θα πραγματοποιηθεί

Δευτέρα, Οκτώβριος 12, 2020

ώρες 09:00-11:00

Ο σύνδεσμος για παρακολούθηση της διάλεξης μέσω Skype Meetings είναι:

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/bilias/FVQJO695

Καλή αρχή,

Γιάννης Μπίλιας