Ενημέρωση σχετικά με το φροντιστήριο του μαθήματος "Οικονομετρία ΙΙ"