Εξετάσεις "Δίκαιο Ανταγωνισμού & Εποπτείας Αγορών της Ε.Ε." - Τετάρτη 15/07/2020

Επισυναπτώμενα θα βρείτε τα αρχεία με την κατανομή των φοιτητών/τριών βάση του ΑΜ τους σε συγκεκριμένη αίθουσα για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του μαθήματος "Δίκαιο Ανταγωνισμού & Εποπτείας Αγορών της Ε.Ε. (4141)"  τη Τετάρτη 15/07/2020.