ΚΑΝΑΒΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

«Τρία δοκίμια για την ανισότητα και τη φτώχεια στην Ελλάδα»

Επιβλέπων: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ),
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΤΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ), ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 

09/2016 – τρέχουσα περίοδο:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ

  • Υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

09/2013 - 09/2014: KATHOLIC UNIVERSITY OF LEUVEN - CEPS/INSTEAD (LUXEMBOURG)

  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο σπουδών: «MSc in Social policy Analysis».

09/2008 - 09/2012 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ

  • Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.