Λειτουργία Εργαστηρίου Eurolab

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ EUROLAB

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Το Εργαστήριο Eurolab θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 17:00


ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 

Επιτρέπεται η είσοδος και η χρήση του Εργαστηρίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία (μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ:

Η απόκτηση λογαριασμού ή επαναφορά κωδικού πρόσβασης στο εργαστήριο θα γίνεται μόνο μέσω αποστολής e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό  των φοιτητών στο roussos@aueb.gr  και όχι δια ζώσης.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ:

  • Η χρήση μάσκας προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο είναι υποχρεωτική.
  • Σε κάθε θέση εργασίας επιτρέπεται μόνο ατομική χρήση
  • Συστήνεται η χρήση αντισηπτικού χεριών κατά την είσοδο και κατά τη διάρκεια παραμονής σας.
  • Απαγορεύονται τα φαγώσιμα και τα ροφήματα εκτός από το νερό.
  • Η χρήση των Η/Υ θα πρέπει να είναι αυστηρά ακαδημαϊκή.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:

Το εργαστήριο διαθέτει 24 θέσεις εργασίας. Δεν επιτρέπεται η είσοδος όταν συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις.