Λειτουργία Εργαστηρίου Eurolab | Ιούλιος & Αύγουστος 2024

Το Εργαστήριο Eurolab τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα λειτουργήσει ως εξής:

ΙΟΥΛΙΟΣ:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 13:00 - 17:00
Την Παρασκευή 05/07/2024 και την Παρασκευή 12/07/2024, θα παραμείνει κλειστό.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:

Από 01/08/2024 έως και 28/08/2024, θα παραμείνει κλειστό.
Την Πέμπτη 29/08/2024 και την Παρασκευή 30/08/2024, θα λειτουργεί 13:00 - 17:00