Οδηγίες για την Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ στα Επίκαιρα έχουν αναρτηθεί Οδηγίες για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2022.

Για τον σύνδεσμο της Ανακοίνωσης, πατήστε εδώ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 48760/Ζ1/29.04.2022 (Β 2131) η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.