Οδηγίες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

 

Υποδείγματα συγγραφής διπλωματικών εργασιών

Διπλωματικές εργασίες που έχουν βαθμολογηθεί με "ΑΡΙΣΤΑ-ΔΕΚΑ" το Ακ. Έτος 2016-2017:

  1. «Διακρίσεις στην αγορά εργασίας λόγω φύλου: Θεωρία και εμπειρική ανάλυση. Η περίπτωση της Ελλάδας»
  2. «Άριστη Φορολογία»
  3. «Φορολογία και Οικονομική Μεγέθυνση»

Διπλωματικές εργασίες που έχουν βαθμολογηθεί με "ΑΡΙΣΤΑ-ΔΕΚΑ" το Ακ. Έτος 2015-2016:

  1. «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας»
  2. «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από Αναπτυσσόμενες Χώρες»
  3. "The Greek Crisis: Aspects of Poverty & Inequality"

Διπλωματικές εργασίες που έχουν βαθμολογηθεί με "ΑΡΙΣΤΑ-ΔΕΚΑ" το Ακ. Έτος 2014-2015:

  1. «Οικονομική Πολιτική και Ανισότητα»
  2. «Οι αποδόσεις της Εκπαίδευσης πριν και κατά την οικονομική κρίση: Η περίπτωση της Ελλάδας»