Ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018