Ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017