Ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 25/02/2019