Ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 - Παρασκευή 14/02/2020