Ορκωμοσία πτυχιούχων του τμήματος εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019.