ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

  "Εταιρική διακυβέρνηση και μορφές καπιταλισμού (γενική διατύπωση)"

Επιβλέπων: 
Γ. Παγουλάτος
Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2006-τώρα: Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ
  • 2004-2005: MSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ
  • 2000-2004: Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ
Επισυναπτόμενα: