Παράδοσης εργασίας στο μάθημα "Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της ΕΕ" 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι στο μάθημα "Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της ΕΕ" η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας είναι η Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, η τελευταία μέρα των διαλέξεων του μαθήματος. Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει εργασία καλούνται να την παραδώσουν στη διδάσκουσα σε έντυπη μορφή κατά τη διάλεξη του μαθήματος (αίθουσα Α22, 3-5 μ.μ.)Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής και μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων δεν θα γίνεται δεκτή καμιά εργασία.