Παράδοση διπλωματικών εργασιών εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019