Παράταση Αιτήσεων Προγράμματος ΄Ερασμος+ , ακαδ. έτους 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018-2019

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα  Erasmus+, για το ακαδ. έτος 2018-2019, μέχρι την Παρασκευή 9/3/2018. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν αίτηση στην γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟΣ, ώρες γραμματείας (Δευτέρα και Τετάρτη 12-2μ.μ. και Παρασκευή 11-1μ.μ) στην κα Αποστολοπούλου Δήμητρα. Συνημμένα στην αίτηση  πρέπει να καταθέσουν αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (απλές φωτοτυπίες).  Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο έτος σπουδών κατά την υποβολή της αίτησης. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να  είναι κάτοχοι των απαιτούμενων τίτλων γλωσσομάθειας που ορίζουν τα παν/μια υποδοχής, όπως περιγράφεται στο πίνακα ροής φοιτητικής κινητικότητας, που επισυνάπτεται.

Αθήνα, 6/3/2018