Πληροφορίες εξέτασης μαθήματος "Οικονομικά του Περιβάλλοντος"

Αναφορικά με την εξέταση του μαθήματος "Οικονομικά του Περιβάλλοντος", δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, 16.00 - 17.40
  2. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-class για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο ο φοιτητής να έχει κάνει προηγουμένως εγγραφή στο συγκεκριμένο μάθημα.
  3. Η εξέταση θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με βαρύτητα 0.5 μονάδας η καθεμία, καθώς και δύο ερωτήσεις ανάπτυξης με βαρύτητα 2.5 μονάδες η καθεμία.
  4. Η διαδικασία ταυτοποίησης των συμμετεχόντων θα ξεκινήσει κατά την προγραμματισμένη ώρα εξέτασης και θα γίνει μέσω του Microsoft Teams, το οποίο θα πρέπει να έχουν όλοι οι φοιτητές εγκατεστημένο στον Η/Υ τους.
  5. Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ από, αλλά και ΚΑΤΑ την ώρα της εξέτασης (π.χ. εγγραφή στο e-class, δήλωση μαθήματος, εγκατάσταση Microsoft Teams), οι φοιτητές να ανατρέχουν στο σύνδεσμο Οδηγίες.
  6. Επισημαίνεται ότι οι κάμερες των φοιτητών στο Microsoft Teams θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
  7. Η Καθηγήτρια θα είναι διαθέσιμη για επίλυση αποριών σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Οι φοιτητές θα εκφράζουν στον επιτηρητή τη διευκρίνιση που χρειάζονται, αυτός θα τις μεταφέρει στην Καθηγήτρια και στη συνέχεια θα επιστρέφει ο επιτηρητής στους φοιτητές με την απάντηση που έχει λάβει.