Πρόγραμμα εξέτασης διπλωματικών εργασιών, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019