Πρόγραμμα Φροντιστηρίων Μαθήματος "Μικροοικονομική ΙΙ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι, το πρώτο φροντιστήριο της Μικροοικονομικής ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/11, 9-11 στην αίθουσα Α44.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των υπολοίπων είναι 15/11, 29/11 και 13/12. (9-11 στην αίθουσα Α44)