Πρόοδος στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών της Ε.Ε.» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι, την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 5-7 μ.μ., θα διεξαχθεί πρόοδος στο πλαίσιο του μαθήματος  ’’Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών της Ε.Ε.’’.

Αθήνα, 28/3/2018

Από τη Γραμματεία