Υπενθύμιση για παράδοση εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.»