Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή

Κωδικός: 
8193
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και οργανισμών συχνά κάνουν λόγο για το χάσμα που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και χώρου εργασίας. Τα στελέχη των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι οι πρόσφατα απόφοιτοι που εισέρχονται για πρώτη φορά σε ένα εργασιακό περιβάλλον πολλές φορές δε γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν, τι να περιμένουν και πώς να «περάσουν» από τη θεωρία στην πράξη. Οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού ισχυρίζονται ότι συναντούν τελειόφοιτους/πρόσφατα αποφοίτους που δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας ή δε δείχνουν επαγγελματική συμπεριφορά. Μάλιστα, τα ίδια άτομα που αναζητούν εργασία συχνά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να παρουσιάσουν τον εαυτό τους τονίζοντας τα δυνατά τους σημεία και να διεκδικήσουν επιτυχώς μια θέση εργασίας. Τέλος, ίσως το πιο σημαντικό για την είσοδο και παραμονή στην αγορά εργασίας, είναι οι τάσεις της ψηφιακής εποχής και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που απαιτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες τόσο για την αναζήτηση όσο και τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας.

Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω ανάγκες, το μάθημα «Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή» σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και να ενισχύσει τις επιθυμητές δεξιότητες και συμπεριφορές για την είσοδο και παραμονή στο χώρο εργασίας, με άλλα λόγια, να αναπτύξει την απασχολησιμότητα των τελειόφοιτων.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, νέες μορφές απασχόλησης, επαγγέλματα και δεξιότητες του μέλλοντος
  • Διαδικασία Αναζήτησης Εργασίας: Στρατηγικές αναζήτησης εργασίας και αναγνώριση επαγγελματικών ευκαιριών
  • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας: Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου
  • Δικτύωση στην Ψηφιακή Εποχή: Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας, δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας – LinkedIn
  • Σύγχρονες Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού: Ανάλυση των τεστ/δοκιμασιών επιλογής υποψηφίων, διεξαγωγής συνέντευξης με ψηφιακά μέσα
  • Επιτυχία στη Συνέντευξη: Αναγνώριση, παρουσίαση και προβολή δεξιοτήτων
  • Θετική Ψυχολογία: Ανάπτυξη ψυχολογικού κεφαλαίου
  • Ένταξη στο χώρο εργασίας: Κανονισμοί, υποχρεώσεις και παραπτώματα
  • Συμπεριφορά στο Χώρο Εργασίας: Κατάλληλες στάσεις και συμπεριφορές, αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας