Ανακοίνωση προς τους φοιτητές του Τμήματος

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σήμερα, στις 23 Μαΐου 2018, ομάδα φοιτητών εισήλθε σε αίθουσα συνεδριάσεων, χωρίς να έχει το δικαίωμα ή την άδεια, και διέλυσε την προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που διεξαγόταν εκεί. Η ομάδα αυτή προσπάθησε να επιβάλλει με την παρουσία  της αιτήματα των, κατά δήλωσή τους, εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών κκ. Κώστα Μπλίκα και Μιχάλη Δαριβιανάκη, οι οποίοι δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα (και πιθανώς προκάλεσαν) την παρέμβαση αυτή. Σε μια δημοκρατική κοινωνία κανένα αίτημα δεν δικαιολογεί παράνομη και βίαιη συμπεριφορά.

Η ενέργεια των φοιτητών είχε ως αποτέλεσμα να μη μπορέσουν να ληφθούν αποφάσεις για μια σειρά από σημαντικά θέματα που αφορούν άμεσα τους φοιτητές και τη λειτουργία του Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

  • 23 εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων
  • Δύο διορθώσεις βαθμολογίας
  • 5 αιτήματα φοιτητών για αναβαθμολόγηση
  • 3 αιτήματα απαλλαγής από συγκεκριμένα μαθήματα
  • Επιτροπές αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων
  • Αναθέσεις διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019

Πολλά από τα παραπάνω θέματα είναι επείγοντα λόγω της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου και της κατανομής πιστώσεων που πρέπει να γίνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019. Είναι προφανές ότι συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την ακαδημαϊκή δεοντολογία βλάπτουν σοβαρά το Τμήμα και τους φοιτητές του. Ελπίζουμε στο μέλλον η εκπροσώπηση των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος να γίνεται ειρηνικά και εποικοδομητικά, ώστε να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει το Τμήμα.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας