Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας

Κωδικός: 
8177
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Η Ηγεσία έχει αναδειχθεί ως μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του μάνατζμεντ προκειμένου μια επιχείρηση/οργανισμός να φθάσει στην επιτυχία. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο και ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, καλεί για μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στην ηγεσία που να προωθεί την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και να αυξάνει την αποτελεσματικότητα σε επίπεδο οργανισμού. Στα πλαίσια αυτά, το μάθημα «Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας»  επιδιώκει να εξετάσει και να αναλύσει τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και πρακτικές στην ηγεσία και να εστιάσει στις παραμέτρους της επιτυχίας της ηγεσίας, ως λειτουργία των στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων. Ειδικότερα, το μάθημα «Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας» έχει σχεδιαστεί ως εργαστηριακό μάθημα που θα διδάσκεται 1 φορά την εβδομάδα 4 ώρες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της θεωρητικής και αμέσως μετά της πρακτικής προσέγγισης των στρατηγικών παραμέτρων της αποτελεσματικής ηγεσίας και των σύγχρονων μοντέλων ηγετικής συμπεριφοράς, αναλύοντας ρόλους, χαρακτηριστικά και συμπεριφορές ηγετών.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγικές έννοιες ηγεσίας, διαφορές ηγέτη-μάνατζερ
  • Προσωπικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές ηγετών
  • Σύγχρονες μορφές ηγεσίας
  • Συστημική προσέγγιση της ηγεσίας
  • Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων