Οργανωσιακή Θεωρία

Κωδικός: 
8168
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Το μάθημα αφορά σε μια εξερεύνηση των θεωρητικών ρευμάτων και σχολών σκέψης γύρω από την ύπαρξη, ερμηνεία, και ανάλυση του φαινομένου των οργανώσεων. Γιατί υπάρχουν οι οργανώσεις, στην μορφή που τις ξέρουμε, κι όχι σε άλλες, εναλλακτικές; Πώς μπορούμε να τις κατανοήσουμε; Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την συμπεριφορά τους;

Υπάρχει μια πληθώρα θεωριών που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω ερωτήματα, θεωρίες που προέρχονται κυρίως από τις βασικές πειθαρχίες της κοινωνιολογίας και της οικονομικής επιστήμης. Σε αυτό το μάθημα θα συζητήσουμε μερικές από τις περισσότερο σημαντικές κι επιδραστικές από αυτές τις θεωρίες. Θα αναφερθούμε στην προβληματική τους, στα εννοιολογικά εργαλεία και συλλογισμούς/επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να ανα-συγκροτήσουν το φαινόμενο της οργάνωσης και του οργανώνειν, θα δούμε τα πεδία εφαρμογής τους αλλά και τα εμπειρικά ευρήματα που επαληθεύουν (ή απορρίπτουν) τις βασικές τους υποθέσεις.

Τελικό ζητούμενο είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα θεωρητικά ρεύματα και οπτικές που στοχεύουν, το καθένα από την δική του σκοπιά, να εξηγήσουν και φωτίσουν την ύπαρξη και λειτουργία των οργανώσεων ως διακριτών κοινωνικών μορφωμάτων.

Tο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Μάθημα 1: Εισαγωγή και γενική επισκόπηση
                 
  ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
 • Μάθημα 2: Οργανωσιακή Θεωρία: η οπτική των «ορθολογικών» συστημάτων
 • Μάθημα 3: Οργανωσιακή Θεωρία: η οπτική των «φυσικώνν» συστημάτων
 • Μάθημα 4: Οργανωσιακή Θεωρία: η οπτική των «ανοικτών» συστημάτων
                 
  ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
 • Μάθημα 5:  Ενδεχομενική θεωρία
 • Μάθημα 6:  Συμπεριφορική θεωρία
 • Μάθημα 7:  Θεσμική θεωρία («παλαιά» και «νέα»)
 • Μάθημα 8: Εξελικτική θεωρία & εξελικτικά οικονομικά
 • Μάθημα 9: Resource Dependence
 • Μάθημα 10: Transaction cost economics
 • Μάθημα 11: Agency theory
 • Μάθημα 12: Industrial Organization
 • Μάθημα 13: Resource-based view of the firm