Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων

Κωδικός: 
8171
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Κάθε φορά που ένας ηγέτης κατευθύνει και εμπνέει ανθρώπους να παράγουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μια σειρά από προβλήματα χρειάζονται να επιλυθούν και μια σειρά αποφάσεων να παρθούν. Βασιζόμενοι σε αυτή την πραγματικότητα, σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συγκεκριμένα στη διαδικασία ανάλυσης, ορισμού, και επίλυσης των σύνθετων (complex) και ασαφώς ορισμένων (ill-defined) επιχειρησιακών και στρατηγικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Ενότητα 1: Ασαφώς ορισμένα προβλήματα και λήψη αποφάσεων.
  • Ενότητα 2: Τεχνικές ανάλυσης των ασαφώς ορισμένων προβλημάτων, τεχνικές απεικόνισης των σύνθετων και ασαφώς ορισμένων προβλημάτων.
  • Ενότητα 3: Στρατηγικές παραγωγής λύσεων σε ασαφώς ορισμένα προβλήματα, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην Ενότητα 2.
  • Ενότητα 4: Τεχνικές πολυκριτηριακής ανάλυσης για την επιλογή της καλύτερης λύσης, μεταξύ των λύσεων που παράχθηκαν στην Ενότητα 3.