Αγγλικά V

Κωδικός: 
1915
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Επιλογής

Διδάσκουσα: ΣΤΕΦΑΝΕΑ ΙΩΑΝΝΑ

 

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης ττου μαθηματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.aueb.gr/lessons/english/index.html