Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ

Κωδικός: 
3933
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδάσκων: ΒΟΜΠΙΡΗ ΓΙΟΥΛΗ

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση.

http://www.aueb.gr/lessons/french/