Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

Κωδικός: 
1880
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

Περιγραφή Μαθήματος

  • Οι εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.
  • Νομισματική πολιτική και επιπτώσεις στην ευρωζώνη (πληθωρισμός, επιτόκια, ποσοτική χαλάρωση).
  • Μακρο- και μικρο-οικονομικές εξελίξεις (ανάπτυξη, απασχόληση, μετανάστευση, ανισοκατανομή, διεθνής ανταγωνιστικότητα, διεθνές εμπόριο).
  • Δημοσιονομικές εξελίξεις (φορολογικά έσοδα, δαπάνες, έλλειμμα, χρέος).
  • Αγορές χρήματος και κεφαλαίων (καταθέσεις, τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αγορές ομολόγων και μετοχών, άμεσες ξένες επενδύσεις). Τραπεζικός τομέας, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κεφαλαιακή επάρκεια, εποπτεία και εξυγίανση τραπεζών.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Πριν και μετά το ευρώ, Αλογοσκούφης Γιώργος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Πέρα από τη Λιτότητα, Δημήτρης Βαγιανός, Νίκος Βέττας, Κώστας Μεγήρ, Χριστόφορος Πισσαρίδης (επιμ.) Λεπτομέρειες