Επιχειρηματικότητα

Κωδικός: 
1493
Εξάμηνο: 
4ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιγραφή Μαθήματος
 
Σύγχρονες θεωρίες της λειτουργίας και των δράσεων της επιχειρηματικότητας (Marshall, Knight, Schumpeter, Shackle, Leibenstein, Kirzner, Casson, κ.ά.). Επιχείρηση και επιχειρηματικότητα (Coase, Demsetz, Williamson κ.ά.). Μορφές αγοράς και επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικά κίνητρα και συμπεριφορά (Scitovsky, Bronfebrenner, Kaiser). Προσφορά επιχειρηματικότητας (Weber, Hagen, Shapiro, κ.ά.).. Επιχειρηματικότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εφευρέσεις και καινοτομίες (Usher-Schumpeter), δημιουργική μίμηση (Drucker), παραγωγή και διάχυση καινοτομιών (Machlup, Arrow, Dosi, κ.ά.). Προώθηση επιχειρηματικών καινοτομιών. Πηγές επιχειρηματικών ευκαιριών και στρατηγικών. Αποτελέσματα της επιχειρηματικότητας. Επιχειρηματικά δίκτυα. Οικονομική πολιτική και επιχειρηματικότητα
 
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι
 
Προτεινόμενο σύγγραμμα: Φάκελος Άρθρων, Εκδόσεις ΟΠΑ