Θέματα Δυναμικής Οικονομικής

Κωδικός: 
1808
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Περιγραφή Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό αναλύονται δυναμικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης, οικονομικών διακυμάνσεων, ανεργίας και πληθωρισμού και τέλος νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Μέσα από τα υποδείγματα αυτά αναδεικνύεται η δυνατότητα της οικονομικής επιστήμης να αναλύει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα και να συμβάλλει στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος διδάσκεται η χρήση μαθηματικών μεθόδων διαφορικών εξισώσεων και δυναμικής βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούνται ευρέως στην οικονομική ανάλυση.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Θεωρία Oικονομικής Aνάπτυξης, Τρύφων Κολλίντζας, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Συνεργασία) Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Γιώργος Οικονομίδης

                                            & Αποστόλης Φιλιππόπουλος Λεπτομέρειες

                                            Ενοποιημένη Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης, Galor Oded, Σιουρούνης Γρηγόριος Λεπτομέρειες