Οικονομική Κοινωνιολογία (Δεν προσφέρεται για το ακαδ.έτος 2020-21)

Κωδικός: 
1690
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην Οικονομική Κοινωνιολογία. Η ιστορική παράδοση του επιστημονικού κλάδου: Από τον Max Weber στον Neil Smelser. Τα θεμέλια της «νέας οικονομικής κοινωνιολογίας»: Το έργο του Mark Granovetter. Το παράδειγμα της ορθολογικής επιλογής: Το έργο του James Coleman και του Gary Becker. Τα νέα θεσμικά οικονομικά. Μέρος I: Τα οικονομικά του συναλλακτικού κόστους (Ronald Coase και Oliver Williamson). Μέρος IΙ: Το έργο των Kenneth Arrow και Douglass North. Οι απαρχές της οικονομικής συμπεριφοράς (Frank Dobbin): θεσμοί, δίκτυα, δύναμη και γνωσιακή ικανότητα. Επιχειρήσεις και βιομηχανίες (Mark Granovetter and Richard Swedberg). Η επέκταση των αγορών: άτυπες οικονομίες, οικιακές οικονομίες, αναπτυσσόμενες οικονομίες Η οικονομική κουλτούρα και η πρόσφατη στροφή της Οικονομικής Κοινωνιολογίας στο συναίσθημα.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Οικονομική Kοινωνιολογία, Trigilia Carlo Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Κείμενα Oικονομικής Kοινωνιολογίας, Κονιόρδος Σωκράτης Μ. (επιμ.) Λεπτομέρειες