ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΟΠΑ

Γάτσιος Κωνσταντίνος       Καθηγητής  210 - 8203 334 gatsios@aueb.gr
Zανιάς Γεώργιος Καθηγητής 210 - 8203 171 zanias@aueb.gr
Ντέμος Αντώνιος Καθηγητής 210 - 8203 451 demos@aueb.gr
Οικονομίδης Γεώργιος Καθηγητής 210 - 8203 729 gecon@aueb.gr
Παγκράτης Σπυρίδων Αν. Καθηγητής 210 - 8203 477 spagratis@aueb.gr
Σακελλάρης Πλούταρχος Καθηγητής 210 - 8203 353 plutarch@aueb.gr
Σιουγλέ Γεωργία Καθηγήτρια 210 - 8203 145 gsiougle@aueb.gr
Σκούρας Σπυρίδων Καθηγητής 210 - 8203 929 skouras@aueb.gr
Τζαβαλής Ηλίας Καθηγητής 210 - 8203 332 etzavalis@aueb.gr
Τοπάλογλου Νικόλαος Καθηγητής 210 - 8203 386 nikolas@aueb.gr

Μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστημίων

Αναγνωστοπούλου Σεραϊνα Καθηγήτρια 210 - 4142189 seraina@unipi.gr

Λιάπης Κωνσνταντίνος

Καθηγτητής

210 - 9201850

konstantinos.liapis@panteion.gr

Παπαηλίας Φώτιος Αν. Καθηγητής +44 (0)20 7836 5454 1235 fotis.papailias@kcl.ac.uk

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Landis Conrad Felix Michel Eρευνητής conrad@aueb.gr

Πανούση Βάσια

Ακαδημαϊκή Υπότροφος (υπό διορισμό)

panousi@aueb.gr

Xαραλαμπάκης Ευάγγελος Οικονομολόγος / Τράπεζα της Ελλάδος echaralambakis@aueb.gr