Γιάννης Βεκρής, Απόφοιτος 2012, Financial Analyst στο IBM International Service Center στη Σλοβακία

Η φοίτησή μου στο πρόγραμμα με βοήθησε με δυο ξεχωριστούς τρόπους. Αφενός, αποτέλεσε μία ποιοτική και απαιτητική διαδικασία, η οποία ενίσχυσε τις γνώσεις μου και το επιστημονικό μου επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα καλλιέργησε στοιχεία του χαρακτήρα μου όπως η εργατικότητα, η μεθοδικότητα και η αντοχή στην πίεση Αφέτερου, μου προσέφερε έναν πολύτιμο τίτλο σπουδών, με εξαιρετική φήμη στην εγχώρια αγορά και αναγνωρίσιμο στο εξωτερικό, ο οποίος συνέστησε εξαιρετικά χρήσιμο εφόδιο στην εργασιακή μου αναζήτηση.