Ευθύμιος Αργυρόπουλος, Απόφοιτος 2008, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank

Έχοντας παρακολουθήσει το ΜΠΣ Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ (MSc & PhD) απέκτησα βαθιά γνώση του αντικειμένου και σημαντικό πλεονέκτημα στη αγορά εργασίας τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ακαδημαϊκά, το ΜΠΣ μου έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστώ με καταξιωμένους καθηγητές σε ερευνητικά προγράμματα και να δημοσιεύσω την έρευνά μου σε διεθνή περιοδικά. Στον ιδιωτικό τομέα με εφοδίασε με γνώσεις τις οποίες εφαρμόζω καθημερινά ακολουθώντας μια επιτυχημένη καριέρα άμεσα συσχετισμένη με το αντικείμενο των σπουδών μου. Σήμερα εργάζομαι σαν ερευνητής Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank. Το ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών του ΜΠΣ σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό επίπεδο των διδασκόντων αποτελούν εχέγγυο για την επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων του.