Λαπατίνας Αθανάσιος, Απόφοιτος 2004, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στην επαγγελματική μου εξέλιξη. Το επιστημονικό κύρος των διδασκόντων και η δομή του κύκλου μαθημάτων, όχι μόνο μου διασφάλισαν πολύτιμη επιστημονική κατάρτιση, αλλά συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της κριτικής μου σκέψης και στην βελτίωση των αναλυτικών μου δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνομαι σήμερα αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ακαδημαϊκής και γενικότερα της ερευνητικής μου σταδιοδρομίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει ένα μοναδικό συνδυασμό ανάπτυξης ερευνητικών δυνατοτήτων, ακαδημαϊκής διάκρισης και διασφάλισης ποιοτικού υπόβαθρου και προοπτικών σε ατομικό επίπεδο. Η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος είναι εντυπωσιακή, ενώ παράλληλα οι υπηρεσίες (εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.α) που προσφέρονται συνδράμουν σημαντικά στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, που με τη σειρά της εξασφαλίζει την επιστημονική επάρκεια των αποφοίτων του προγράμματος.