Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019

Ημερομηνία: 20-02-2019

Παρουσίαση της νέας έκδοσης του βιβλίου "Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο" του κ. Αστέριου Πλιάκου, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.