Ανακοίνωση προπαρασκευαστικού σταδίου | Ακαδ. έτος 2019-2020

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές:

Πρόγραμμα μαθημάτων και προτεινόμενη βιβλιογραφία προπαρασκευαστικού σταδίου | Ακαδ. έτος 2019-2020

[κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις]

--> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ