Τελευταίος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για ακαδ. έτος 2019-2020

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές για το ακαδ. έτος 2019-2020, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 09/09/2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.