• Ελληνικά
  • English

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ορίζονται σε 4.200€ [τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ] και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος [Πλήρους και Μερικής Φοίτησης].

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφίες & Βραβεία Αριστείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

2. Υποτροφίες Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε την οικονομική στήριξη φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές βάσει ακαδημαϊκής αριστείας κατά την διάρκεια των σπουδών τους.
Οι υποτροφίες θα χορηγούνται σε φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ [ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ]

Oι φοιτητές μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ