ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Καθηγητής, Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ Καθηγητής, μέλος Επιτροπής

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΤΣΙΜΗ Καθηγήτρια, μέλος Επιτροπής

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΜΑΣ Επικ. Καθηγητής, μέλος Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Επικ. Καθηγητής, μέλος Επιτροπής
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ