Εργκιούν Σαμπίνα | Σειρά 2019

“Αρχικά, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ένα διευρυμένο πεδίο με πολλές παραμέτρους, δηλαδή παρέχει ποικίλες γνώσεις από πολλά γνωστικά πεδία, καθώς και διευρύνει τους ορίζοντες σου ατομικά αλλά και όσον αφορά την απασχόληση. Μέσα από το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκαθαρίζεις τελικά τι σου ταιριάζει και πως θες να εξελιχθείς μετέπειτα, με λίγα λόγια σου δίνει την ευκαιρία να ολοκληρωθείς και να αποκτήσεις πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα δρώμενα. Επίσης, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στο παρόν και στο μέλλον παραδειγματισμένοι από την ιστορία του παρελθόντος.

Τέλος, αποκτάς μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το πως λειτουργεί το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα δεν περιορίζεσαι μόνο εγχώριο επίπεδο.

Η εμπειρία μου με ειλικρίνεια ήταν ιδιαίτερα καλή. Είχαμε την απόλυτη στήριξη από την γραμματεία, τον Πρόεδρο του τμήματος αλλά και από τους καθηγητές. Ειδικότερα, οι καθηγητές μας έδιναν κίνητρα να ερευνήσουμε οι ίδιοι πολλές φορές προκειμένου να αποδείξουμε εάν κάτι ισχύει ή όχι απόλυτα, να υπάρχει διάλογος με επιχειρήματα, δεν ήταν απλώς μια στείρα εκπαίδευση. Πραγματικά, ένα μπορούσα θα το επέλεγα ξανά.”