Μπετενιώτης Φίλιππας | Σειρά 2016

“Το ΠΜΣ του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών πολύ σημαντικό για να μπορεί να μεταβεί κανείς με επιτυχία από τις προπτυχιακές σπουδές σε ένα απαιτητικό διδακτορικό πρόγραμμα, όπως είναι αυτό του ΔΕΟΣ είτε την επαγγελματική καταξίωση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Οι σπουδές μου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την μετέπειτα σταδιοδρομία μου, ως διδακτορικός φοιτητής αφού με προετοίμασαν σε σημαντικό βαθμό προκειμένου να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος.

Η καθημερινή υποστήριξη καθώς και η καθοδήγηση από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος ήταν πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων μου και την εξέλιξη μου.  Το ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό επίπεδο των διδασκόντων αποτελούν εχέγγυο για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική καριέρα.”