Παπαβασιλείου Έλλη | Σειρά 2013

"Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αρχικά θα πρέπει κάποιος να το επιλέξει λόγω της διεθνούς φήμης του και της υψηλής ποιότητας σπουδών που προσφέρει. Ακόμα διαθέτει έμπειρους και καταξιωμένους στο εξωτερικό καθηγητές. Το πρόγραμμα διαθέτει υψηλής ποιότητας σπουδές και η δομή του προγράμματος είναι αντάξια Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Εφοδιάζει τους αποφοίτους του με γνώσεις απαραίτητες για την αγορά εργασίας αλλά και για ανώτερες σπουδές όπως είναι το διδακτορικό."