Τελευταίος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για ακαδ. έτος 2019-2020

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις για το ακαδ. έτος 2019-2020, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 09-09-2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.