• Ελληνικά
  • English

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ορίζονται σε 4.200€ [τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ] και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος [Πλήρους και Μερικής Φοίτησης].

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες & Βραβεία Αριστείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ [ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ]

Oι φοιτητές μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ