Κανονισμός Σπουδών

ΦΕΚ Ίδρυσης | Επανίδρυσης ΦΕΚ3082/27-07-2018 | ΦΕΚ571/11-02-2022
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών  ΦΕΚ5168Β/16-11-2018 | ΦΕΚ1049/10-03-2022
Νέος Ιδρυματικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ3140/12-05-2023

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.